H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Suzuki VITARA New 2016 Nh?p kh?u

Nh?ng ai trong gi?i mê xe ch?c ch?n ?ã không còn xa l? gì v?i m?u VITARA ???c Suzuki tung ra th? tr??ng cách nay không lâu. ?ánh d?u b??c quay tr? l?i và ti?p c?n th? tr??ng n??c ta, Suzuki ?ã m?nh m? thay ??i và không ng?ng gi?i thi?u hàng lo?t m?u xe m?i, v?i các phiên b?n hi?n ??i. VITARA 2016 ???c xem là m?t b??c ?ánh d?u c?a th??ng hi?u n?i ti?ng này.

Thu?c dòng xe SUV c? nh?, VITARA 2016 ???c gi?i mê xe r?t yêu thích và xem ?ây là m?t l?a ch?n khá t?t trong tâm giá ch?a ??n 800 tri?u ??ng. ? th? tr??ng Vi?t, Suzuki VITARA 2016 chi?m ?u th? h?n so v?i các dòng xe g?m cao khác nh? Ford EcoSport hay Huyndai Creta là ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? Châu Âu, v?i ch?t l??ng t?t so v?i hai dòng xe trên ch? ???c l?p ráp trong n??c. Bên c?nh ?ó, VITARA phiên b?n m?i c?ng là m?t ??i th? ?áng g?m v?i Mazda CX-3 và Honda HR-V.

Trên th? tr??ng hi?n gi?, VITARA 2016 ?ang t?o nên m?t c?n s?t trong gi?i mê xe, b?i v?i m?c giá ???c nhà s?n xu?t ??a ra thì ?ây là m?u xe giá r? nh?ng ch?t l??ng l?i vô cùng t?t và ?n ??nh, là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i dành cho b?t k? ai. V?i vi?c t?p trung m?nh vào dòng xe VITARA, Suzuki mong mu?n nó s? t?ng b??c sánh ngang v?i dòng Swift ?ã quá n?i ti?ng c?a hãng này.

 • Thi?t k?

  Thi?t k? bên ngoài

  Thi?t k? bên ngoài c?a Suzuk VITARA 2016 nh? m?t m?u SUV th?t s?, v?i các ???ng nét ???c t?o ra ??y s?c c?nh, m?nh m?, t?o nên tính hi?n ??i và mang phong cách ?ô th? rõ r?t.

  Ph?n ??u xe VITARA v?n mang ??m các ??c ?i?m ??c tr?ng c?a Suzuki v?i b? ph?n n?p ca bo v? sò. M?t tr??c nhìn vào mang ??m h?i h??ng c?a m?t chi?c xe SUV cao c?p.

  Suzuki VITARA 2016 s? d?ng ?èn pha LED v?i bóng Projector v?i ???ng vi?n màu xanh d??ng khá ??c ?áo và trông l? m?t, có kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u t?t. Còn riêng h? th?ng ?èn chi?u xa v?n gi? nguyên lo?i bóng Halogen.

  ?èn h?u phía sau xe VITARA m?u m?i v?n không có gì thay ??i gì n?i b?t, tuy nhiên ? g??ng chi?u h?u ?ã ???c tích h?p c? xi nhan, g?p và ch?nh ?i?n- m?t ??c tr?ng mang tính hi?n ??i c?a các dòng xe m?i hi?n gi?. ?i?m ??c bi?t n?a là trên xe còn có c?m ?èn LED chi?u ngày, trông th?i trang và c?ng th? thao h?n.

  V?i l?i thi?t k? g?m cao, kích th??c l?i nh? g?n, thân xe l?i ???c làm b?ng lo?i thép c??ng l?c nên tr?ng l??ng ???c gi?m ?i ?áng k?, nh? v?y mà vi?c di chuy?n c?a m?u xe VITARA trên ???ng c?ng khá tho?i mái, d? dàng và êm ái, r?t thích h?p trong ???ng ph? ?ô th?.

  N?i th?t bên trong

  Ph?n n?i th?t ???c thi?t k? bên trong c?a m?u xe VITARA 2016 m?i có nhi?u s? ??i m?i mang ??m phong cách th? thao c?a dòng SUV. Trên xe ???c trang b? h? th?ng an toàn v?i 06 túi khí, ng??i ng??i ?i?u khi?n và ng?i trong xe luôn có c?m giác yên tâm nh?t.

  VITARA m?i s? d?ng màu s?c ch? ??o bên trong là màu ?en, bên c?nh ?ó là m?t s? ???ng vi?n khác màu ?? t?o thêm ?i?m nh?n. So v?i các dòng xe cùng phân khúc khác, có th? ?ánh giá Option bên trong VITARA 2016 kha ??y ?? h?n, v?i c?m ??ng h? c? ? gi?a táp lô, h? th?ng gi?i trí v?i màn hình ?i?n t? ??n s?c, ch?t l??ng âm thanh cho ra khá t?t.

  V?n là hình ?nh quen thu?c ? các m?u xe m?i c?a Suzuki, VITARA phiên b?n m?i ?ã s? d?ng h? th?ng khóa thông minh, v?i nút b?m Start/ Stop. Bên c?nh ?ó, c?m vô l?ng 3 ch?u th? thao ???c b?c da và h? th?ng c?a s? toàn c?nh Panoramic ?ã giúp m?u xe m?i này thêm sang tr?ng và nh?n ???c nhi?u ?i?m c?ng t? ng??i dùng.

  Do là chi?c SUV c? nh? 05 ch?, vì v?y nên kích th??c bên trong c?a VITARA v?a ?? ng?i, ?? ?? t?o c?m giác tho?i mái nh?t cho ng??i ng?i trên ?ó. ??i v?i m?t dòng xe giá r? nh? v?y, ?ây là m?t m?u xe hoàn toàn ?áp ?ng t?t cho nhu c?u c?a nhi?u ng??i hi?n t?i.

 • Th?ng s? k? thu?t
  PHIêN B?N
  • Th?ng s? k? thu?t
  • THÔNG S? K? THU?T

   KÍCH TH??C

   Dài x R?ng x Cao t?ng th?

   4,175 x 1,775 x 1,160

   Mm

   Chi?u dài c? s?

   2,500

   Mm

   Chi?u r?ng c? s?

    

   Mm

   Tr??c

   1,535

    

   Sau

   1,505

    

   Bán kính vòng quay t?i thi?u

   5,2

   M

   Kho?ng sáng g?m xe t?i thi?u

   185

   Mm

   T?I TR?NG

   S? ch? ng?i

   05

   Ch?

   T?i tr?ng hành lý

    

   Lít

   Khi g?p hàng gh? sau

   710

    

   Khi không g?p hàng gh? sau

   375

    

   Dung tích bình x?ng

   47

   Lít

   ??NG C?

   Ki?u ??ng c?

   M16A

    

   S? xy lanh

   4

    

   S? van

   16

    

   Dung tích ??ng c?

   1,586

   Cm3

   ???ng kính xy-lanh x Kho?ng ch?y Piston

   78,0 x 83,0

   Mm

   T? s? nén

   11,0

    

   Công su?t c?c ??i

   86/6,000

   kW/rpm

   Mô men xo?n c?c ??i

   151/4,400

   kW/rpm

   H? th?ng phun nhiên li?u

   Phun x?ng ?a ?i?m

    

   H?P S?

   Ki?u h?p s?

   6AT

    

   T? s? truy?n

    

    

   S? 1

   4.667

    

   S? 2

   2.533

    

   S? 3

   1.556

    

   S? 4

   1.135

    

   S? 5

   0.859

    

   S? 6

   0.686

    

   S? lùi

   3.394

    

   T? s? truy?n cu?i

   3.502

    

   KHUNG G?M

   Bánh lái

   C? c?u bánh r?ng- thanh r?ng

    

   Phanh Tr??c

   ??a thông gió

    

   Phanh sau

   ??a

    

   H? th?ng treo Tr??c

   MacPherson v?i lò xo cu?n

    

   H? th?ng treo Sau

   Thanh xo?n v?i lò xo cu?n

    

   TR?NG L??NG

   Tr?ng l??ng không t?i

   1180

   Kg

   Tr?ng l??ng toàn t?i

   1730

   Kg

 • Hình ?nh
  1 1 1 1 1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
 • Video

 • Th?ng tin thêm

  M?u xe VITARA 2016 ???c l?p ??t h? th?ng c?m bi?n toàn thân, giúp cho vi?c lùi xe d? dàng và ???c ki?m soát t?t h?n. Bên c?nh ?ó, v?i khoang hành lý khá r?ng phia sau, ng??i dùng có th? ?? ?? tho?i mái và r?t thích h?p cho nh?ng chuy?n du l?ch vài ngày c?a các gia ?ình.

1
1
1
1
1
1
1
1
滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台